Chạy MAF là gì?

MAF viết tắt của từ Maffetone là phương pháp chạy được sáng tạo bởi tiến sĩ Phil Maffetone. Phương pháp chạy Maffetone phù hợp với nhiều đối tượng runner, bao gồm chạy giảm cân, những người có kinh nghiệm chạy bộ muốn cải thiện thành tích.