Sweeper là ai?

Sweeper thường có mặt trong các giải chạy trail. Sẽ là người chạy cuối cùng của cả giải ngay sau vận động viên chạy cuối cùng để đảm bảo không có ai bị bỏ lại. Khi Sweeper đã về đích tức là đường chạy cũng không còn ai cả.

Viết một bình luận