Sub là gì?

Sub trong chạy bộ là một khoảng thời gian hoàn thành một cự ly nhất định.

FM Sub 4 là gì?

FM Sub 4 có nghĩa là chạy cự ly FM 42km dưới 4 giờ đồng hồ.

HM Sub 2 là gì?

Ví dụ HM Sub 2 có nghĩa là chạy cự ly HM 21km dưới 2 giờ đồng hồ.

Viết một bình luận