Recovery & Phục Hồi là gì?

Recovery Run là chạy phục hồi, là ngưỡng chạy rất nhẹ nhàng ở khoảng đầu ngưỡng nhịp tim zone 2. Kiểu chạy này giúp các cơ được vận động nhưng không quá mạnh từ đó phục hồi lại.

Viết một bình luận