Pen là gì?

Pen là một thuật ngữ mới nổi gần đây xuất hiện tại LongBien Marathon 2022. Pen chỉ vị trí và thời điểm xuất phát của các nhóm vận động viên khác nhau. Ban tổ chức LBM đã chia thành các Pen như Pen1, Pen2, Pen3…Pen6. Mỗi vận động viên sẽ được xếp vào 1 vị trí Pen phụ thuộc vào tốc độ hoàn thành dự kiến ban đầu đăng kí với ban tổ chức.

Việc chia Pen này giúp cho đường chạy lúc xuất phát không bị quá tải và giúp ban tổ chức dễ dàng sắp xếp hơn, tuy nhiên theo đánh giá của nhiều runner thì việc chia Pen này vẫn có một vài bất cập, hi vọng sắp tới việc này sẽ được cải thiện

Viết một bình luận