VO2 Max là gì?

VO2 Max là chỉ số thể hiện khả năng sử dụng và chuyển hóa oxy khi tập luyện. VO2 Max được tính theo mililit oxy cho mỗi kg cân nặng trong mỗi phút (ml/kg/min). Chúng ta vẫn quan niệm cơ thể sử dụng hấp thụ và chuyển hóa được càng nhiều oxy thì cơ bắp … Đọc tiếp