Marathon là gì?

Cự ly chạy đường dài tiêu chuẩn dài 42,195 km (theo hệ đo lường m) và 26.2 mile (theo hệ đo lường Anh – Mỹ). Để cụ thể, trong một số trường hợp Marathon được gọi là Full Marathon ký hiệu FM.

Viết một bình luận