HR Zone – Heart Rate Zone là gì?

HR Zone – Heart Rate Zone là Vùng nhịp tim, đây là thuật ngữ chỉ các khoảng khác nhau chia theo các mức nhịp tim. Thông thường, HR Zone được chia làm 5. Tuy nhiên mỗi hãng sản xuất thiết bị đo nhịp tim khác nhau sẽ có cách chia khác nhau và thường chênh lệch một chút. Tuy nhiên, phổ biến áp dụng cách chia như sau:

+) Zone 1: 50-60% của nhịp tim tối đa. Ngưỡng này thường tương đương với vận động nhẹ như đi bộ;

+) Zone 2: 60-70% của nhịp tim tối đa. Ngưỡng ngày vẫn là vận động nhẹ như đi bộ nhanh chạy chậm;

+) Zone 3: 70-80% của nhịp tim tối đa. Ngưỡng chạy ở tốc độ vừa phải, phần lớn thời gian tập chạy bền nên ở ngưỡng này;

+) Zone 4: 80-90% của nhịp tim tối đa. Ngưỡng luyện tập tốc độ;

+) Zone 5: 90-100% nhịp tim tối đa. Ngưỡng vận động tối đa thường chỉ diễn ra trong vài giây.

Viết một bình luận