Cut Off Time (COT) là gì ?

Cut off time (COT) là khoảng thời gian giới hạn phải hoàn thành đến 1 điểm check point hoặc cả cuộc chạy. Một số giải sẽ có COT cho từng checkpoint và cũng có một số giải sẽ chỉ có COT cho cả cự li. Bạn nên tìm hiểu trước vấn đề này để phân bố sức cho cuộc chạy sao cho có thể hoàn thành được.

Viết một bình luận