Chip Time là gì?

Chip: Hầu hết các giải chạy hiện nay đều dùng công nghệ chip điện tử gắn liền trên bib để ghi kết quả từ khi bắt đầu đến khi kết thúc của các VĐV.

Viết một bình luận