Chạy Tempo là gì ?

Tempo Run là Thuật ngữ chỉ bài chạy tốc độ cao trong thời gian dưới một giờ. Đây là khái niệm khá phức tạp với nhiều cách hiểu khác nhau theo HLV Hal Higdon đó là tốc độ gần với tốc độ chạy đua 10km nhanh nhất của từng người. Trong khi HLV Jack Daniel cho rằng đó là khả năng chạy hết sức trong vòng 1 giờ.

Viết một bình luận